Żywy obraz historii oczami dr Zygmunta Kubraka

Czwartek, 2 listopada 2017 godzina 15:01

Żywy obraz historii oczami dr Zygmunta Kubraka Dnia 26 października 2017 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie zorganizowały spotkanie z doktorem Zygmuntem Kubrakiem wybitny historykiem-regionalistą, nauczycielem,  wieloletnim dyrektorem Muzeum Kresów w Lubaczowie, autorem wielu wspaniałych publikacji o historii ziemi lubaczowskiej. Zaproszony gość odpowiadał na pytania Pana Teodora Swatka i zgromadzonej młodzież z lubaczowskich gimnazjów i Zespołu Szkół.

W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie z klas humanistycznych Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia oraz gościnnie uczniowie lubaczowskich gimnazjów. Pan Zygmunt Kubrak opowiadał między innymi o początkach swojej pasji i ulubionych lekturach. Na pytanie o najważniejsze wydarzenie w historii miasta historyk odpowiedział, że było nim założenie Lubaczowa i nadanie praw miejskich. Usłyszeliśmy również, że kolejną - po Lubaczowie - miejscowością zasługującą na swoją monografię jest Narol.

      Wszyscy zgromadzeni z podziwem i zainteresowaniem słuchali, jakia była geneza nadania imienia generała Józefa Kustronia Zespołowi Szkół w Lubaczowie, a także na jakie trudności napotkał Pan Zygmunt Kubrak opisując ostatnią bitwę, w której uczestniczył patron szkoły. Młodzież, która wzięła udział w spotkaniu, na pewno zapamięta je na długie lata, a wydarzenie wpisze się w historię szkoły i Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

      Młodzież wyraziła wielką wdzięcznośc za możliwość uczestniczenia w tak nietypowej lekcji historii. Rówież pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej jeszcze raz bardzo serdecznie dziękują Panu Doktorowi Zygmuntowi Kubrakowi za wzięcie udziału w zorganizowanym przez nas spotkaniu.